Nedlastingshastighet speedometer

Vi har nedlastingshastighet speedometer over dobbelt så langt som i fjor, målt flere punkter og utvidet testmetodikken vår betydelig. Vi har kjørt nesten 12 000 kilometer og målt 1,1 millioner punkter.

Konklusjonen i år likner unektelig på konklusjonen fra i fjor: Tross fjell og daler og ulendt terreng har vi to veldig, veldig gode mobilnett i Norge. I byer og tettsteder finnes det stort sett 4G-dekning overalt, og det også med rimelig gode hastigheter hos begge operatører. I årets mobiltest ser vi at det er jevnt mellom Telia og Telenor sør for Trondheim. Telia har en del områder med bare 3G-dekning nord for Bergen og på nord-Vestlandet, mens Telenor bare har 2G i store strekker mot svenskegrensa rundt Røros. Totalt sett ser vi at spesielt Finnmark er utfordrende for Telenor, og det gjør også at den totale 4G-dekningen for deres del hemmes av det.

Totalt så vi en 4G-andel for Telenor i rutene vi har kjørt i Norge på drøye 81 prosent, mens Telia nærmer seg 92 prosent. Om vi kun ser på dekningen fra Lindesnes til Brønnøysund, er det langt jevnere, med over 90 prosent for begge. Telia raskest  Speedtest-målingene, altså hastighetsmålingene vi har tatt hver gang vi har stoppet bilen, forteller oss også at vi har to veldig gode mobilnett i Norge. Telenor har en del flere målinger over 15 Mbit. Telia tar igjen over ledelsen når vi ser på de aller høyeste hastighetene, mens Telenor har et opplastingssnitt som er noe høyere enn motstanderen.

Om vi utelukkende ser på hvem som er raskest på de ulike målepunktene, vinner Telia 303 punkter, mens Telenor seirer på 263. De fire største byene  Om vi ser konkret på de fire største byene, så har vi gjort desidert flest målinger i Oslo, men også en god del i Bergen, Stavanger og Trondheim. Likevel må det sies at Telia virker å være et lite knepp foran Telenor, i alle fall på nedlastingshastighet. Konklusjon  Det viktigste når vi skal vurdere mobildekning er hvorvidt de ulike nettene er pålitelige, og når det er snakk om datadekning dreier det seg da om hvorvidt operatørene faktisk leverer en forbindelse som er mulig å bruke til det vi vil.

På våre målepunkter er det ikke enorme forskjeller å spore mellom de ulike operatørene. Telia virker å ha flere punkter med virkelig stor nedlastingshastighet, mens Telenor jevnt over har bedre oppstrømshastighet i nettet enn Telia. Spesielt gjelder det i de store byene. I Nord-Norge henger Telenor etter, mens vi kanskje vil rangere dem et ørlite hakk foran både på Østlandet og Nord-Vestlandet. Der de to mobilnettene skiller seg mest i år er andelen ganger mobilene våre ble sparket over fra 4G-dekning og over til 3G, eller helt ned til 2G. Og her er det Telia som kommer best ut.