Moc.exe xlsx

Takže po dlhšom odhodlávaní moc.exe xlsx, ako na to s týmto mini-mini-kurzom pc, skúsime začať. Realizačný team dúfa, že Vám to niečo prinesie.

Keďže Excel je strašne obrovský na vysvetlenie a ťažko textom vysvetliť čo a ako, budeme dávať postupne Excelové listy s vysvetlením nejakej časti, a budeme sa snažiť, aby na seba tieto nadväzovali. Nechceme vysvetľovať Excel položku po položke v menu, ale ukázať možnosti, ako čo najefektívnejšie pracovať s Excelom v praxi. Excelové listy si môžete dávať do jedného zošita a nakoniec by z toho mohla byť pekná príručka. Takže na úvod prikladám dva listy Exceli. Prvý pripravil PeterNR a mal by slúžiť ako celkový prehľad excelu. Tu si budeme dopisovať ďalšie možnosti, ktoré sa budú zdať ako potrebné.

Venujte prosím kopírovaniu a presunu dostatočnú pozornosť, pre efektívnu prácu v Exceli je to podľa mňa nevyhnutnosť. A bude aj domáca úloha, tak si na víkend nič neplánuj, treba sa učiť! Len neviem, kde zmizli naši učitelia, veď ešte sme ich ani nejako veľmi, čo sa týka diskusie, neunavili:D. Ide o efektivitu a rýchlosť vytvorenia takejto tabuľky.

Skúste čo najviac používať klávesnicu a hlavne MYŠ. Veľmi jednoduchý príklad, len nevidím žiadne priložené prílohy na porovnanie. OK, ja sa budem tak dobre zabávať, zaspomínam si na staré zlaté časy. Len dúfam, že ostatní sa aj priučia.