Hinstall.exe x64

OS X: Mac OS X 10. Die neuesten HASP4-Updates stehen kostenlos zum Download zur Verfügung. Wenn Sie HASP4-Endanwender sind und unsere zusätzlichen Endanwender-Hinstall.exe x64 herunterladen möchten, gehen Sie auf die Seite HASP4-Downloads für Endanwender.

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie mit HASP4 API v8. HASP API Explorer, unterstützt API v8. Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Lösungen. Nastavení programu, záložka Výpočty  a volby implicitní typ délky a výpočet výšek. Tuto funkci lze spustit i transparentně během již spuštěné polární metody. Do BASICu načíst z podadresáře MAKRA soubor LIM_DEV. Navíc každý takový řádek má na konci poznámku se slovním popisem mezní odchylky.

Editovat konstanty, případně vzorec pro výpočet odchylky. Od nového spuštění KOKEŠe budou odchylky nastaveny tak, jak je uvedeno v opraveném souboru LIM_DEV. Práce s výkresyPři změně hodnot v tabulkách se tyto neprojeví ve výkresu. Pokud výkres obsahuje definici technologie, je vykreslován podle technologických tabulek a úprava tabulek globálních t. 14, se na výkresu s technologií neprojeví. Podrobněji o této problematice pojednává článek Technologie tvorby výkresu.

K nastavení, které informace se mají vypisovat či zobrazovat a které ne, slouží funkce Nastavení úloh, záložka Další. Práce s rastryPři naskenování rastru na bílém podkladu a následném načtení do KOKEŠe není vidět bílé čáry a značky vektorové kresby. Geometrický plán a nový výměnný formát ISKNZpracovávám GP v území, kde není DKM, a na katastrálním pracovišti jsem dostal VFK soubor. Mohu udělat změnové věty v tomto formátu? VFK soubor s největší pravděpodobností neobsahuje grafická data, ale pouze popisné informace o parcelách, příp.