Diplomer til nedlasting oppdatering

Innhold Innhold Øvelsesutvalg Oppvisning SPESIELLE REGLER – Kort utdrag Regler ved avbrytelse av program, Utdrag ISU Rule 503 og 515, for flere detaljer se se ISU Regulations Utdrag av ISU Rule 503 og 515 for alle klasser Elementskjema Hva bedømmer dommerne? The oppvisningsklasse has its own judging system and has no requirements. It is recommended that the skater diplomer til nedlasting oppdatering the requirements for Cubs.

In CUBS the sequence must contain minimum 1 spiral 3 sec. Listed elements included in the Choreographic Sequence will not be called and will not occupy a box. The pattern is not restricted, but the sequence must be clearly visible. Oppvisning Veiledning for bedømming Generelt: I Oppvisningsklassen vil løperens program vurderes av to personer, en teknisk spesialist og en dommer. Dommeren vurderer to programkomponenter: skøyteferdigheter og fremførelse. Dommeren gir to tilbakemeldinger på hva som var bra, og én tilbakemelding på hva som må jobbes mer med. Ethvert element som påbegynnes etter maksimumstid, regnes som utelatt.

Ingen ekstra poeng gis ved å forlenge programmet til et maksimum, hvis dette er unødvendig. Friløpet har en fastsatt tid, se øvelsesutvalget o Er programmet 30 sek. Isflaten skal være på maksimalt 60m x 30m og minimum 56m x 26m. Hoppkombinasjoner vurderes som én enhet ved å legge sammen base verdien til hoppene inkludert i hoppkombinasjonen. Hoppsekvenser vurderes som én enhet ved å legge sammen base verdien til de to hoppene med høyeste verdi, multiplisert med 0,8. Springs, Debs, Novice, Basic og Veteran 2 poeng i trekk, mens Junior og Senior får 5 poeng i trekk. I Cubs er trekket 1 poeng.

Om løperen ikke melder ifra til overdommer i løpet av 40 sekunder diskvalifiseres løperen fra konkurransen. Overdommer skal konsultere teknisk kontroller i forhold til hvor avbrytelsen startet. Den perfekte utførelsen av hoppene i relasjon til deres vanskelighets-grad. Deltagelse i stevner og oppvisningsklasse Oppvisningsklassen: består av løpere som i løpet av kalenderåret fyller f. Løperne inviteres til å gå et oppvisningsløp, og de vil få en vurdering fra dommerne ut fra en fargeskala, samt en skriftlig tilbakemelding. 12 år og inntil året løperen fyller 19 år. Det året løperen fyller 11 år, vil løperen bytte fra Oppvisningsklassen til Cubs fra 1.

Det er anledning for løperen å delta i KM og i stevner i Norden fra det år løperen fyller 11 år. Påmelding NM-LM Frist for påmelding til NM-LM publiseres i invitasjonen til mesterskapet. TKK foretar uttak av løpere rett etter siste kvalifiseringsstevne, og senest 2 uker før mesterskapet basert på regler i spesielle bestemmelser. Påmelding skjer umiddelbart etter uttaket er kjent. Påmeldingsgebyr betales ved den endelige påmeldingen.

Klubbene må rangere løpere der det er påkrevet. Senior Konkurranseavvikling og tips til trenere: Tidsskjema går fortløpende frem til vanning, evt. Avvik fra dette opplyses over høytaleranlegget og bestemmes av overdommer. Trener skal ha ekstra-cd tilgjengelig ved vantet når løperen går. Internasjonale klubbkonkurranser: NSF publiserer invitasjoner til internasjonale klubbkonkurranser på sine nettsider. For deltagelse i mesterskapene: Mesterskapene er kun åpne for deltagere med norske statsborgerskap.

NSF kan etter søknad gi dispensasjon fra dette kravet for løpere som tilfredsstiller ISU s krav til deltagelse for Norge i ISU-mesterskap. GANG FOROVER Krav: Løperen må klare å gå minst 30 m uten å falle. Løperen kan gli enten på to ben eller ett ben. Det er ikke noe bestemt krav om hvor høyt benet skal være, men kroppen må være nærmere vannrett enn loddrett stilling. LEGGE OVER BAKOVER – BEGGE VEIER Krav: Løperen må klare å legge over bakover i sirkel minst fem fraskyv på hvert ben og til begge sider. Utfall begge veier forover på buer 2.